Navigation Menu+

Porträtt av Jacky

potratt-av-jacky-chan

Jacky var en av Florence Academys studenter som extraknäckte som porträttmodell på vår sommarworkshop. Detta porträttet gjorde jag under kursens två avslutande veckor, och upplägget var detsamma som för det första porträttet. Här är först den färdiga målningen, och nedan tre nedslag i processen.

Jacky1

Jacky2

Jacky3

Porträtt av Jacky

40×50 cm.

Olja på linneduk uppspänd på kilram.

Tillgänglig.